Turystyka w Danii

Turystyka w liczbach – Europa

Europa jest najważniejszym regionem turystycznym na świecie. Według UNWTO, w 2006 r. prawie 55% wszystkich międzynarodowych przyjazdów turystów było na „starym kontynencie”. Europa Południowa i region śródziemnomorski są ulubionymi celami urlopowymi w Europie.

Obecnie dominujące letnie przepływy turystyczne w Europie to przepływy z północy na południe, do strefy przybrzeżnej. Jednakże turystyka przybrzeżna i górska to segmenty najbardziej narażone na zmiany klimatyczne, a region śródziemnomorski jest najpopularniejszym regionem wypoczynkowym na świecie: co roku przyciąga około 120 milionów turystów z Europy Północnej, największy międzynarodowy napływ turystów na świecie, a ich wydatki przekraczają 100 miliardów euro.

Turystyka w liczbach – Dania

Sektor turystyczny mógłby zwiększyć swój obecny wkład do duńskiego PKB poniżej średniej (8 %).

Podatność na zagrożenia

Istnieją cztery szerokie kategorie skutków zmian klimatu, które będą miały wpływ na ośrodki turystyczne, ich konkurencyjność i zrównoważony rozwój:

Korzyści – Dania

Potencjalne warunki dla działalności agroturystycznej na wolnym powietrzu, niezimowej turystyki wiejskiej zostały ocenione dla regionu nordyckiego (Dania, Finlandia, Grenlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja). Dokonano tego w trzech przyszłych okresach w porównaniu z okresem odniesienia 1961-1990: 2010-2039 (lata 2020), 2040-2069 (lata 2050), 2070-2099 (lata 2080). Ocena opiera się na jednym globalnym modelu cyrkulacji i dwóch scenariuszach zmian klimatycznych, które obejmują prawdopodobny zakres prędkości i intensywności zmian klimatycznych.

Do 2020 r. głównym beneficjentem ocieplenia klimatu wydaje się Finlandia, gdzie przewiduje się, że liczba dobrych miesięcy wzrośnie o jeden miesiąc w większości krajów. Przewiduje się, że do 2050 r. długość dobrych warunków w Danii, południowej Szwecji, na wybrzeżu Szwecji i w południowej Finlandii wyraźnie wzrośnie, do czterech lub pięciu miesięcy dobrych warunków, co jest możliwe zgodnie ze scenariuszem A1F. Zgodnie z tą oceną dobre warunki nie urzeczywistniają się w dłuższym okresie w całej Grenlandii, Islandii lub Norwegii.

Zmiany klimatyczne mogą mieć pozytywny wpływ netto na ogólny europejski potencjał turystyczny: do 59 mln noclegów więcej lub około 8 % z łącznej liczby 777 mln noclegów zarejestrowanych w 2005 r. w badaniu dotyczącym 29 krajów (4). Dodatkowe potencjalne dochody mogłyby wynieść około 4-18 mld euro.

Zmiany te będą jednak prawdopodobnie nierównomiernie rozłożone w całej Europie. Całoroczny potencjał turystyczny wzrasta najbardziej w północnych częściach Europy, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Skandynawii oraz w Austrii. W krajach południowych istnieją dowody na utratę potencjału netto, chociaż poprawa sytuacji w okresie wiosennym i jesiennym prawdopodobnie zrekompensuje znaczną część pogorszenia sytuacji w lecie. W szczególności Austria i Zjednoczone Królestwo odnotowują znaczne zyski w wartościach względnych, podczas gdy Włochy i Hiszpania odnotowują największe straty.

Strategie adaptacyjne

Zmiany klimatyczne powoli wchodzą w proces podejmowania decyzji przez szereg podmiotów z branży turystycznej. Badania, w ramach których sprawdzano ocenę ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi przez lokalnych urzędników i operatorów turystycznych, konsekwentnie wykazują stosunkowo niski poziom obaw i niewiele dowodów na długoterminowe planowanie strategiczne w oczekiwaniu na przyszłe zmiany klimatyczne.

Istnieją również dowody na to, że lokalni operatorzy turystyczni mogą przeceniać swoje zdolności adaptacyjne. Włączenie adaptacji do zmian klimatu do zbiorowych umysłów decydentów sektora prywatnego i publicznego zajmujących się turystyką jest nadal o kilka kroków dalej.

Uważa się, że zdolność sektora turystycznego do przystosowania się do zmian klimatycznych jest stosunkowo wysoka ze względu na jego dynamiczny charakter, w związku z czym turystyka będzie miała istotne możliwości zmniejszenia podatności społeczności na zmiany klimatyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *